LMcity.skVyznanie rodnému kraju

[Š. Klačko]

Tam pod Chočom z južnej strany leží obec Lisková, kto tam prišiel na tento svet, ten k nej lásku zachová.

Tam som prežil svoju mladosť, tak ako sa patrilo, večerami spievať piesne krásne sa nám darilo.

Krásna pieseň nášho ľudu v mojich ušiach stále znie, krásu dievčat tak ospievať iba chlapec krásne vie.

A tú krásu, ktorú máme tam okolo Liskovej, radi by ju mali všade, v Lúčkach a či Černovej.

Tam na stráni nad jaskyňou tri kríže ticho stoja, príď k nám bližšie zamyslieť sa, rany srdca ti zhoja.

Tam pod Mníchom pri tom kríži skalný hríb sa nachádza, ukážte ho všetkým ľuďom, nová doba prichádza.

Zvláštny útvar jedinečný mŕtvo stojí bez cieľa, zaradiť ho treba ako zázrak sochárskeho veľdiela.

Ostrá skala hrdo stála tam vysoko nad cestou a Lisková krásu žala, jak mladý zať s nevestou.

Po odstrele krása spadla a už krásy viacej niet, ostalo tam prázdne miesto a spomienok viacej niet.

Tá jaskyňa na záhumní, tá je tiež už spustošená, Zabudnutá a zničená, to je pravda ukrutná.

Tá jaskyňa na záhumní prežila so toho dosť, kto ju ničil dobrovoľne, neprišiel tam ako hosť.

Dobrodruzi z Rybárpoľa jaskyňu nám zničili, odbíjali kvaple veľké a na nich sa vŕšili.

A tej krásy na Liptove, máme jej tu všade dosť, ak sa prídeš k nám pokochať, príď vždy len tak – ako hosť.

Ružomberok, Likavský hrad, čo kameňom dohodíš, toľko krásy nezažiješ, čo celý svet pochodíš.

A Martinček nad Liskovou, to je tichá dedina, nepozná hluk kamiónov, závisť naša jediná.

Ticho leží ako v smútku, ale smútiť nemusí, povodní sa neobáva, tento strach ju neruší.

Ó ty Liptov, tvoja krása navždy sa nám zachová, Vlkolínec, Korytnica i Valaská Dubová.

Demänová, Donovaly, to okrasa Liptova, krášlia Liptov neustále, jak Ruženka Šípová.

Bešeňová – prekvapenie, tá je všetkým pre radosť, tam dosiahneš uzdravenie, či si doma a či hosť.

I tú Maru – vodné dielo skoro od nás dovidíš, k spokojnosti svojho srdca, iným to nenahradíš.

V Mikuláši, nie ďalekom, Jánošíka súdili, tam legendu nášho ľudu navždy sme tam stratili.

Lisková, ty láska moja, chcem ja Teba ospievať, že si ma ty vychovala, chcem Ti za to ďakovať.

A tej krásy je tam viacej, to naraz vidieť nemôžeš, vrátiš sa späť a to rýchlo, svojmu srdcu pomôžeš.

Na ihrisku v tej Liskovej, apartmán tam dostaneš, o všetko máš postarané, ak na dlhšie zostaneš.

Rajecké Teplice, 1.9.2010